Min profil


Jeg havde tidligt i mit liv en følelse af, at der var noget jeg manglede. Noget jeg skulle, men jeg vidste ikke hvad det var. Jeg vidste en del om hvad jeg ikke ville. Jeg ville f. eks. Ikke have et ægteskab som mine forældres, jeg ville have et kærligt respektfuldt og dejligt ægteskab. Min første mand var meget ældre end mig, men vi havde i mange år et godt forhold. Pludselig en dag opdagede jeg at mit ægteskab til forveksling lignede mine forældres, jeg troede selvfølgelig at det var min mands skyld for jeg gjorde hvad jeg kunne og mente var rigtigt. Derfor skiftede jeg den første mand ud med mand nr.2. denne gang brugte jeg kun halvdelen af tiden til at komme i den samme situation. Noget var rivende galt. Det var åbenbart ikke mændene i mit liv det var galt med. Det var mig og det jeg gjorde, der bragte mig i fedtefadet. Jeg flyttede fra nr. 2 og gik i gang med at finde ud af mig selv. Her startede min søgen efter mig selv og det jeg gerne ville have. Det betød en vældig ændring.


Jeg har været folkeskolelærer i 40 år og har på intet tidspunkt opfattet mig selv som om jeg kunne noget særligt, men i den tid der siden er gået, har jeg studeret og taget kurser og i virkelighed udviklet en stor intuitiv sans. Det var først da jeg begyndte at arbejde med det spirituelle, at mit liv faldt mere på plads. Alt det jeg kan nu og arbejder med nu er et resultat det store puslespil som til sammen danner mit liv og det formål som min sjæl har bestemt på forhånd, det kan jeg se nu. I dag guider jeg klienter til at komme i kontakt med deres ubevidste følelser.


  • Det sker via mental træning,

  • Lydhealing efter Soulvoice metoden.

  • Arbejde med ”det højere selv”

  • Shamanistiske teknikker Energi horoskoper

  • Tilgivelse på det dybe plan


Alt handler om at guide klienten til at få kontakt til dybe ubevidste følelser. Vore ubevidste følelser af skyld skam og angst manipulerer os. Vi gør ting som er til skade for os selv. Udgangspunktet er meget enkelt, men utroligt svært, vi er som vi skal være, men vi tror det ikke og vi ved ikke hvorfor ulykker og kriser rammer os, vi ved ikke hvordan vi skal komme videre uden at give andre skylden for vore ulykker og vi ved ikke, hvordan vi kommer fra at være ofrer for noget i vores omverden til at turde deltage i vort liv og se vores dybe angst i øjnene. Angsten for ikke at være ønsket, ikke være gode nok eller at vi ikke er elsket.