Den åndelige acceleration

Du har sikkert lagt mærke til, at det er som om tiden flyver af sted mere end nogensinde før. Det er som om alt accelerer. Åndeligt set er hele verden på vej til en højere erkendelse af, at vi er andet og mere end mennesker. Vi er på vej til at opleve, at vi er åndelige væsner, med mangfoldige evner og følelser. Denne acceleration indebærer at:
 • Man bliver mere og mere sensitiv/ følsom på en eller flere sanser.
 • Flere og flere børn vil ikke eller kan ikke affinde sig med et snævert skolesystem.
 • Flere og flere oplever at få kontakt til åndelige væsner.
 • Større og større utryghed forøges med terror, vold, kriminalitet, kriser.
 • Seksualitet uanset hvordan den udspiller sig-spiller større og større rolle.
 • Politisk stilles der skarpere på modstandere, som man kan give skylden for verdens problemer.
 • Pengemarkederne bliver mere og mere ustabile. Flere og flere naturkatastrofer.
 • Diktaturerne i verden forsvinder.

Denne acceleration skubber til de fleste mennesker og tvinger dem til at finde andre måder at finde ro og tryghed på. Som eksempel kan nævnes:

 • Efter naturkatastrofer, terrorangreb eller store ulykker vokser det enkelte menneskes ønske om at hjælpe, der kommer en større forståelse og medfølelse med folk i nød. Det er som om det bringer os tættere på hinanden. NÅR NØDEN ER STØRST BETYDER HUDFARVE OG RELIGION IKKE NOGET. Det er ikke hævn, men kærlighed og hjælpsomhed der forstærkes.
 • Man kan sige at ulykkerne gør behovet for medmenneskelighed større end hævn og had.
 • Den kollektive sorg, som verden oplevede efter prinsesse Dianas død, var første gang verden oplevede en kollektiv følelse, men det bliver ikke den sidste.
 • Kollektive følelser vækker følelser hos den enkelte. Kærlighed i forbindelse med, nedskydningen af unge mennesker på Utøja er et eksempel på dette.
 • Den kollektive hævnfølelse, lande imellem, har forårsaget blodige krige i årevis.
 • Klimaforandringerne kender ingen grænser, derfor er jordens befolkning tvungen til at blive enige om at finde ud af at passe på vores fælles livsgrundlag.

Begivenhederne sker nu så hurtigt, at det bliver synligt for mange at hævn, krig, terror og vold ikke bringer fred, men bare mere af det samme. Den økonomiske krise i verden i dag, sammen med alle de andre problemer, kan ses som ødelæggende for verden, men det kan også ses som det største vink med en vognstang som verden oplever. Rigtig mange mennesker bliver hurtigt klare over, at denne udvikling berører den enkelte, påvirker dybere følelser, får mennesker til at tænke anderledes. Jorden er vores eksistens, jorden er så rig og alt, hvad der eksisterer, kommer fra jorden. Man kan sige at vi må til at tænke på at jorden er vores fælles eksistensgrundlag. Måske var det her at ny tanker skal til for at fordele og udnytte jorden til glæde for alle.